Kroniki miast

W ostatnich dniach stycznie przesłałem  burmistrzowi  naszego miasta list z moim pomysłem dotyczącym stworzenia interaktywnej strony internetowej  (lub zakładki na istniejącej stronie urzędu miasta) zatytułowanej roboczo „Nasze miasto – pamiętamy”. Poniżej opiszę tą ideę ponieważ uważam, że można ją  przenieść na obszary innych miast, z którymi są związani czytelnicy tego bloga.

                Chodziło mi o rozpropagowanie informacji o urbanistyce i architekturze naszego miasta w ujęciu historycznym. O przedstawienie funkcji i zadań jakie na przestrzeni lat pełniły  –zarówno istniejące jak i już nieistniejące – obiekty w mieście. Portal zawierałby historią budynków, ulic i dzielnic. Pokazywałby jak nasze miasto – zwłaszcza w powojennym okresie się rozwijało i zmieniało. Oczywiście niezwykle interesującym byłoby rozszerzenia wiadomości o przedwojenną urbanistykę. Interaktywność strony polegałaby na tym, że pod współczesnymi fotografiami budynków lub obiektów mieściłyby się informacje o ich funkcjonalnej  przeszłości, a także ich historyczne zdjęcia. Aby zrozumieć tę ideę podam przykład jednej kamienicy. Budynek mieszkalno – użytkowy, w którym oprócz 8 mieszkań, na parterze jest jeden lokal użytkowy. W powojennej historii prowadzono w nim różne rodzaje działalności. Był tam sklep mięsny, sklep RTV, apteka, a obecnie działa w nim biuro nieruchomości. Sam budynek też zmieniał swój wygląd. W naszym mieście są też miejsca które totalnie zmieniły swój wygląd i funkcje. Przykładem może być zabudowa przejścia granicznego, dworzec PKS-u, zabudowa dzielnicy północnej.  To tylko skromny wycinek zmian jakie się dokonały w układzie funkcjonalnym i przestrzennym miasta. Tego rodzaju informacje oraz fotografie – pod pieczą moderatora – mogliby dokładać i edytować wszyscy czytelnicy.

                To my z pokolenia lat 60 mieszkańcy pamiętający o dawnym wyglądzie naszego miasta lub posiadamy na ten temat wiedzę i materiały. Możemy jeszcze te informacje przekazać naszym następcom. Zapisać na stałe. Dawne funkcje budynków, a także ukazanie nieistniejących już obiektów i zabudowy można przypomnieć również na podstawie materiałów i pochodzących od różnych instytucji oraz wszelkich innych podmiotów. Przykładem mogą być różne Archiwa, Urząd Miasta z podległymi mu jednostkami, lokalne media, muzea. Edytowania platformy może być prowadzone na zasadzie Wikipedii.

Sednem całej platformy byłaby wyszukiwarka i interaktywna strona. Po wpisaniu adresu wywołana zostałaby fotografia współczesna danego obiektu lub miejsca oraz informacje o nim
– w ujęciu pełnionych funkcji w przekroju historycznym. Po najechaniu kursorem na dane miejsce mogłyby warstwowo zostać  wyświetlane  historyczne fotografie tego obiektu. Myślę, że projekt ten można byłoby wykonać w jeden z dwóch sposobów. W pierwszym  rdzeniem byłyby wykonane na potrzeby strony fotografie (w tym panoramiczne) ulic miasta.  W drugim wariancie można by wykorzystać w sposób prawnie i finansowo uzgodniony istniejące platformy jak np. www.google.pl/maps.

                Oczywiście sama strona mogłaby zawierać znacznie więcej zakładek i podawać więcej informacji. Na bazie zebranych materiałów można by wydać również album o mieście. Przemyślcie czy nie chcielibyście utrwalić historii swojego grodu?

PS

Niestety do dnia dzisiejszego nikt w magistracie nie zareagował na tą propozycję. Może nowa zmiana będzie bardziej zainteresowana tą ideą? Poniżej przedstawiam kilka fotografii mojego autorstwa  pokazujących zmienieni one już fragmenty miasta.