Historia Jerzmanek (przedwojenna nazwa Hermsdorf)

Zdaję sobie sprawę, że kategoria Historia Jerzmanek nie pasuje do nadrzędnego profilu niniejszego bloga. Zobaczycie tu slajdy będące zrzutami ekranu zakładki „Historia Jerzmanek” – z nieistniejącej już strony internetowej: jerzmanki.info. Stworzyłem ją, finansowałem i prowadziłem przez ponad cztery lata w okresie 2014-2018. Moim zamysłem przy jej powstawaniu były wybory samorządowe, …