Wyjaśnienie

Minął ponad rok od ostatniego mojego wpisu na tej stronie. Ten czas i niezbędną do prowadzenia strony energię pochłaniały mi praca i pogłębiająca się choroba taty.