KALENDARIUM

Tu przedstawiam chronologiczny spis wydarzeń w Polsce i na świecie od 1961 r do dnia dzisiejszego. Są to zdarzenia wybrane przeze mnie z setek innych jakie miały miejsce w ciągu naszego życia. Ale uznałem je za szczególnie ważne dla mnie i większości moich rówieśników. Wplotłem w to parę istotnych wydarzeń z mojego życia. Po to aby zobrazować w jakich czasach, atmosferze i przy poziomie jakiej techniki żeśmy dorastali i żyli.

12 IV 1961 – Jurij Gagarin, kosmonauta radziecki, odbył w Wostoku 1  pierwszą w dziejach ludzkości podróż człowieka w przestrzeni kosmicznej. Było to jednokrotne okrążenia Ziemi w ciągu 1 godziny i 48 minut na orbicie okołoziemskiej.

13 sierpnia – NRD zamknęła granicę z Berlinem Zachodnim i rozpoczęła się budowa muru berlińskiego.

19 VIII 1961 – wydano zarządzenie o prowadzenia punktów katechezy w związku z wycofaniem religii ze szkół.

28 IX 1961 (czwartek) – W WAŁBRZYCHU PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT AUTOR BLOGA

22 X 1962 – kryzys kubański. Po zainstalowaniu na terenie Kuby radzieckich wyrzutni rakietowych. Wszyscy czuli realne zagrożenie wybuchem III wojny światowej. Konflikt został  zażegnany porozumieniem Chruszczowa i prezydenta USA Kennedy’ego.

22 XI 1963 – zamordowano w Dallas prezydenta USA Kennedy’ego.

18 III 1964 – wprowadzono dekretem zakaz prowadzenia koczowniczego trybu życia  przez Cyganów.

VIII 1964 przystąpienie USA do walki z Vietcongiem w Wietnamie Południowym.

12 VI 1967 – Polska zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem.

VI 1967 – ZAKOŃCZYŁEM UCZĘSZCZANIE DO PRZEDSZKOLA

1 IX 1967 – ROZPOCZĄŁEM NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 („tysiąclatka” im. BOLESŁAWA CHROBREGO W ZGORZELCU)

3 XII 1967 – chirurg Ch. Bernard przeprowadził pierwszą udaną transplantację serca.

19 II 1968 – protest studentów do Sejmu przeciwko zdjęciu w Teatrze Narodowym spektaklu „Dziadów” A. Mickiewicza.

8 III 1968 – początek niepokojów studenckich i starć z milicją.

20 – 21 VIII 1968 – wojskowa interwencja w Czechosłowacji państw Układu Warszawskiego (z Polską) – koniec „praskiej wiosny”.

20 VII1969 – rejs statku kosmicznego „Apollo XI” z astronautami Nilem Armstrongiem, Edwinem Aldrinem i Michaelem Collinsem i lądowanie na Księżycu.

12 XII 1970 – olbrzymia podwyżka cen.

15 XII 1970 – strajk w Gdańsku, podpalenie budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Milicja i wojsko strzela do ludności. Jest wielu rannych i zabitych.

19 XII 1970 – posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR – zapowiedź usunięcia Władysława Gomułki ze stanowiska.

20 XII 1970 – usunięcie Gomułki, wybór na I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. Premierem zostaje Piotr Jaroszewicz.

28 IX 1971 – KOŃCZĘ 10 LAT

5 IX 1972 – w czasie XX letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium doszło do zamachu arabskich terrorystów na drużynę Izraela.

 21 XII 1972 – uznanie przez RFN NRD.

1974 RODZICE KUPILI SWOJE PIERWSZE AUTO – SYRENĘ 105, ja kończę 12 lat i chodzę do 6 klasy szkoły podstawowej

12 V 1975 – nowy podział administracyjny kraju na 49 województw.

17 VII 1975 – w kosmosie połączyły się pojazdy kosmiczne: Apollo 18 i Sojuz 19.

10 II 1976 – uchwalenie przez Sejm poprawek do Konstytucji, m. in. o kierowniczej roli PZPR i wierność sojuszowi z ZSRR.

24 VI 1976 – wprowadzenie znacznych podwyżek cen. W ich wyniku wybuchły strajki robotnicze w Radomiu, Ursusie, Płocku. Podczas ich tłumienia są liczni ranni i aresztowani.

13 VIII 1976 – wprowadzono kartki na cukier.

1 IX 1976 – ROZPOCZĄŁEM NAUKĘ W KLASIE IA (BIOLOGICZNO – CHEMICZNEJ) W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BRACI ŚNIADECKICH W ZGORZELCU

16 X 1978 wybór kardynała Wojtyły na papieża, który to przybrał imię Jana Pawła II

2 – 10 VI 1979 pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

28 XII 1979 – ZSRR wprowadził swoje wojska do Afganistanu.

V 1980 – ZDAŁEM EGZAMIN MATURALNY (J. POLSKI, MATEMATYKA, CHEMIA, BIOLOGIA).

1 VII 1980 – władze wprowadzają nieoficjalnie znaczne podwyżki cen żywności.

1 VII 1980 – rozpoczynają się pierwsze strajki w wielu miastach Polski.

14 VIII 1980 – strajk w Stoczni Gdańskiej.

23 VIII 1980 – na Wybrzeżu zaczyna się strajk generalny.

31 VIII 1980 – podpisanie porozumienia w Gdańsku miedzy Lechem Wałęsa a Komisją Jagielskiego.

1 X 1980 – ROZPOCZYNAM PIĘCIOLETNIE STUDIA NA WYDZIALE ROLNICZYM AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU

13 V 1981 – w Rzymie dokonano zamachu na Jana Pawła II.

28 V 1981 – zmarł Prymas Stefan Wyszyński.

28 IX 1981 KOŃCZĘ 20 LAT.

13 XII 1981 – wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i powołanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON).

16 XII 1981 – krwawa pacyfikacja kopalni „Wujek.

5 X 1983 – Lech Wałęsa otrzymał Nagrodę Nobla.

19 X 1984 – porwanie, a następnie zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki przez służby SB.

VI 1985 OBRONIŁEM PRACĘ MAGISTERSKĄ UZYSKUJĄC TYTUŁ MGR INŻ ROLNICTWA.

27.07.1985 OŻENIŁEM SIĘ

IX 1985 ROZPOCZĄŁEM STAŻ, A NASTĘPNIE PO JEGO ZAKOŃCZENIU ZAWARŁEM SWOJĄ PIERWSZĄ UMOWĘ O PRACĘ.

28 I 1986 -73 sekundy po starcie eksplodował amerykański prom kosmiczny „Challenger”. Cała siedmioosobowa załoga zginęła.

26 IV 1986 – katastrofa w Czarnobylu – władze przez trzy dni zwlekały z podaniem tej informacji.

6 XII 1987 W NIEDZIELĘ URODZIŁ SIĘ MÓJ SYN RAFAŁ MIKOŁAJ

7 XII 1987 ŻONA – JAKO NAUCZYCIELKA – OTRZYMAŁA PRZYDZIAŁ MIESZKANIA KOMUNALNEGO W ZGORZELCU

1 II 1988 – podwyżka cen żywności, pomimo systemu kartkowego brak równowagi rynkowej, bardzo ciężkie warunki życiowe ludności.

od  25 IV 1988 – Strajki i demonstracje w wielu miastach Polski

1 I 1989 – z początkiem roku zniesiono w Polsce kartki na benzynę, talony na samochody i przysłowiowe kwity na węgiel. Uchowały się natomiast kartki na mięso.

5 IV 1989 – doszło do podpisania dokumentów wypracowanych przy „okrągłym stole”. Powrót zdelegalizowane wcześniej „Solidarności”.

4 VI 1989 W wyborach do sejmu i senatu opozycja pokonuje PZPR.

4 VI 1989 – masakra w trakcie demonstracji studentów w Pekinie na placu Tiananmen.

19 VII 1989 większością jednego głosu Zgromadzenie Narodowe wybiera na prezydenta generała Wojciecha Jaruzelskiego.

1 VIII 1989 znikają kartki na mięso.

9 XI 1989 upada mur berliński. 10 XI przez wyłom w murze berlińskim tysiące Niemców uciekło do RFN.

29 XII 1989 – Sejm dokonuje zmiany w Konstytucji, co oznacza formalny koniec PRL. Nowa nazwa państwa to Rzeczpospolita Polska.

 15 I 1990 – w Krakowie rozpoczęła nadawanie pierwsza prywatna stacja radiowa – RMF FM.

 27 I 1990  – uchwała XI Zjazdu PZPR o zakończeniu działalności partii.

 28 I 1990 – ukazało się ostatnie wydanie Trybuny Ludu.

 6 II 1990  – we Wrocławiu została uruchomiona komercyjna stacja telewizyjna PTV Echo; pierwsza w krajach postkomunistycznych.

 9 II 1990  przywrócono dawne godło państwowe – zmodyfikowaną  wersję polskiego Orła Białego z otwartą koroną według wzoru z 1927 r.

 14 III 1990 – padł rekord inflacji: Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że inflacja w ciągu 12 miesięcy wyniosła 1360%.

 12 IV 1990 – zlikwidowano cenzurę.

VII 1990  wszedł w życie układ o unii walutowej

VIII 1990 POCZĄTEK WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1 IX 1990 –  wprowadzono naukę religii do szkół.

 28 IX 1990 – powstała druga komercyjna rozgłośnia radiowa – Radio ZET.

28 XI 1990 – Wrocław jako drugie miasto po Warszawie został podłączony do Internetu. 

29 XI 1990 – likwidacja restrykcji w sprzedaży napojów alkoholowych – wódkę można było znów kupować przed godziną 13.

 17 XI 1990 – Rada Ministrów podjęła decyzję o likwidacji budowanej elektrowni jądrowej w Żarnowcu.

3 X 1990 – zjednoczenie Niemiec.

13 XI 1990 – powstała pierwsza strona www.

1 XII 1990 – powstał  tunel pod Kanałem La Manche.

22 XII 1990 – Lech Wałęsa został zaprzysiężony na prezydenta Polski.

22 III 1991 – Sejm przyjął ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, tworząc ramy prawne dla rynku kapitałowego w Polsce.

31 III 1991 –  w Moskwie rozwiązano wojskowe struktury byłego Układu Warszawskiego.

8 IV 1991 – weszła w życie umowa o ruchu bezwizowym między Polską a Niemcami, Francją, Włochami i krajami Beneluksu. Początek wycofywania wojsk radzieckich stacjonujących w Polsce.   

10 IV 1991 –  zakończono produkcję Wartburga.

16 IV 1991 – ruszyła pierwsza sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

16 IV 1991 – Škoda Auto została kupiona przez Volkswagena.

16 V 1991 – Narodowy Bank Polski ustalił nowy, średni kurs dolara na 11 tys. zł. Rozpoczęła funkcjonowanie Straż Graniczna.

21 IV 1991 – Klub Paryski zredukował o 50% polski dług zagraniczny.

30 IV 1991 –  Zwickau: zakończono produkcję Trabanta.

20 V 1991 W PONIEDZIAŁEK URODZIŁA SIĘ  MOJA CÓRKA ALEKSANDRA

28 VI 1991 – rozwiązana została Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG).

29 VI 1991 – zaprzestano produkcji Fiata 125p.

1 VII 1991 – rozwiązanie Układu Warszawskiego

22 VII 1991 – w gmachu byłego Komitetu Centralnego PZPR otwarto Giełdę Papierów Wartościowych.

31 VII 1991 – w produkcji pojawił się nowy Polonez Caro. Właściciele spółki Art-B Bogusław Bagsik i Andrzej Gąsiorowski uciekli do Izraela.

8 VIII 1991 – w trakcie prac remontowych zawalił się maszt radiowy w Gąbinie-Konstantynowie.

 17 VIII 1991 – wysłanie pierwszego e-maila w Polsce. To symboliczna data narodzin polskiego internetu.

28 IX 1991 – KOŃCZĘ 30 LAT.

27 X 1991 – przeprowadzono pierwsze po II wojnie światowej w pełni demokratyczne wybory do Sejmu i Senatu.

26 XII 1991 – rozwiązano Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.  ZSRR – formalnie przestał istnieć 31 grudnia.

1 I 1992 – wprowadzono jednolity podatek dochodowy od osób fizycznych.

1992 ZACZYNAM WYNAJMOWAĆ BIURO NAD PEWEXEM W ZGORZELCU. TO POCZĄTEK MOJEJ – DZIAŁAJĄCEJ DO DZISIAJ – FIRMY IMPET. Wyposażenie biura stanowi walizkowa maszyna do pisania Łucznik.

6 III 1992 – po raz pierwszy uaktywnił się wirus komputerowy Michelangelo.

17 VI 1992 –  otwarto w Polsce pierwszą restaurację McDonald’s.  Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona rozpoczął blokowanie dróg w kraju.

18 VI 1992 – uruchomiono pierwszą sieć telefonii komórkowej w Polsce (Centertel NMT-450).

28 VII 1992 – rozpoczął działalność pierwszy w Polsce fundusz powierniczy – Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy.

8 X 1992 – ostatnia stacjonująca jednostka wojsk radzieckich wycofała się z ziem polskich.

3 XII 1992 – c.d. historii telekomunikacji: wysłano pierwszy SMS.

5 XII 1992 – pierwsza prywatna polska stacja telewizyjna, Polsat, rozpoczęła nadawanie za pośrednictwem satelity Eutelsatu.

1 I 1993 – rozpad Czechosłowacji na dwa odrębne niepodległe państwa – Czechy i Słowację.

 3 I 1993  – pierwszy koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 7 I 1993  – Sejm przyjął tzw. ustawę antyaborcyjną.

 14 I 1993  – na Bałtyku u wybrzeży Rugii zatonął podczas sztormu polski prom kolejowo-samochodowy Jan Heweliusz; zginęło 55 osób, uratowano 9.

22 III 1993  – oficjalny debiut mikroprocesora Pentium firmy Intel.

9 IV 1993   – zakończono produkcję montowanego w samochodach Warszawa, Żuk, Tarpan i Nysa polskiego silnika S-21.

30 IV 1993  –  Sejm przyjął ustawę o narodowych funduszach inwestycyjnych, znaną jako Program Powszechnej Prywatyzacji.

5 VII 1993  –  wszedł w życie podatek VAT.

24 VII 1993  –  ukazało się ostatnie wydanie Świata Młodych.

15 X 1993  –  rozpoczęto produkcję samochodu dostawczego Lublin.

31 XII 1993  –  według danych GUS liczba bezrobotnych osiągnęła 2,9 mln, co stanowiło ok. 16% zawodowo czynnych.

3 II 1994 – zakończono produkcję samochodu dostawczego Nysa.

11 II 1994 – na Giełdzie Papierów Wartościowych miał miejsce „czarny poniedziałek”. MY TEŻ STRACILIŚMY NA AKCJACH.

31 VIII 1994 –  po 49 latach Armia Rosyjska opuściła terytorium Niemiec.

8 IX 1994 –  ostatni żołnierze amerykańscy, francuscy i brytyjscy opuścili Berlin.

1 X 1994 –   powstało World Wide Web Consortium, organizacja ustanawiająca standardy tworzenia stron www. Jego twórcą był Tim Berners-Lee.

1 I 1995 –  denominacja złotego o cztery zera (w proporcji 10 000/1).

26 III 1995 –  zniesiono kontrolę na wewnętrznych granicach obszaru Schengen.

7 IV 1995 –  otwarto pierwszą linię warszawskiego metra od Kabat do Politechniki.

1995 POCZĄTEK ZAJMOWANIA SIĘ W MOJEJ DZIAŁALNOŚCI POŚREDNICTWEM W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI.

17 VII 1995 –  uruchomiono system GPS.

31 VIII 1995 – zlikwidowano ostatnie linie trolejbusowe w Warszawie.

22 XI 1995 –  rozpoczęła się dystrybucja powszechnych świadectw udziałowych.

16 IX 1996 –  powstała sieć telefonii komórkowej Era.

1 X 1996 –  powstała sieć komórkowa Plus.

3 X 1996 –  Wisława Szymborska otrzymała literacką Nagrodę Nobla.

30 X 1996 –  ukazała się pierwsza część gry komputerowej Diablo.

31 XII 1996 –  Ludność Polski osiągnęła 38,294 mln osób (największa w historii).

22 II 1997 – poinformowano świat o sklonowaniu pierwszego ssaka, owcy Dolly

7 VII 1997 – początek powodzi tysiąclecia na terenie Polski.

13 II 1998 – zakończono produkcję samochodu dostawczego FSC Żuk.

17 II 1998 SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GÓRZE ROZWIĄZAŁ MOJE MAŁŻEŃSTWO

1 III 1998 –  uruchomiono sieć telefonii komórkowej Idea.

27 III 1998 –  w USA została dopuszczona do handlu Viagra.

VIII 1998 MOJE DZIECI PRZEPROWADZAJĄ SIĘ NA STAŁE DO WARSZAWY

7 IX 1998 –  studenci Larry Page i Sergey Brin założyli spółkę Google.

19 IX 1998 ZAWARŁEM DRUGI ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI

18 X 1998 –  Powszechny Bank Gospodarczy z siedzibą w Łodzi zaoferował po raz pierwszy dostęp do rachunku bankowego przez Internet, rozpoczynając historię polskiej bankowości internetowej.

15 XI 1998 –  weszła w życie ustawa umożliwiająca zawieranie tzw. ślubów konkordatowych.

20 XI 1998 –  został wyniesiony na orbitę pierwszy moduł Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

24 XI 1998 –  w Elektrowni Turów doszło do jednej z największych awarii w polskiej energetyce zawodowej. Prawie całkowitemu zniszczeniu uległ blok energetyczny nr.5 o mocy 200 MW, wybuchł groźny pożar.

I 1999 – blokady dróg prowadzone przez rolników protestujących przeciw nieopłacalności produkcji żywności.

1 I 1999 –  wprowadzono nowy podział administracyjny państwa. Utworzono 16 województw o nazwach nawiązujących do nazw regionów, a w obrębie województw przywrócono powiaty.

12 III 1999 – przyjęcie Polski do NATO.

31 III 1999 – 5 gangsterów zginęło w strzelaninie w restauracji „Gama” w Warszawie.

19 IV 1999  – parlament Niemiec został ponownie przeniesiony do Berlina.

2000 to ostatni rok XX wieku i 2 tysiąclecia. Ludność na świecie osiągnęła 6 070 581 tys. osób.

1 V 2000 – rozpoczęto wydawanie białych tablic rejestracyjnych (z lewej strony na niebieskim tle flaga Polski). Poprzednie miały  czarne tło i białe litery.

22 IX 2000 –  zakończono produkcję Fiata 126p.

14 XII 2000 – UZYSKAŁEM (PIERWSZĄ W ZGORZELCU) LICENCJĘ (1122) POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI.

26 XI 2000 –  rozpoczął działalność mBank, pierwszy w Polsce bank wirtualny.

2001 ZACZYNAM UŻYWAĆ PIERWSZEGO W SWOIM ŻYCIU LAPTOPA.

1 IV 2001 –  w Holandii zalegalizowano małżeństwo osób tej samej płci.

30.06.2001 – UKOŃCZYŁEM STUDIA PODYPLOMOWE WYCENA NIERUCHOMOŚCI.

11 IX 2001 –  zamach na World Trade Center i Pentagon: w USA przeprowadzono atak terrorystyczny na bliźniacze wieże World Trade Center i budynek Departamentu obrony Pentagon. W wyniku czterech zamierzonych katastrof lotniczych, w zamachu zginęły 2973 osoby..

26 IX 2001 –  zapoczątkowana została polska Wikipedia, wolna encyklopedia internetowa.

28 IX 2001 UKOŃCZYŁEM 40 LAT

1 I 2002 – wprowadzenie waluty euro w większości krajów Unii Europejskiej – powstała strefa euro.

22 IV 2002 – w Daewoo-FSO zawieszono produkcję Poloneza. W praktyce oznaczało to jej zakończenie.

4 VIII 2003 – powstał Krajowy Rejestr Długów.

5 XII 2003 r OTRZYMAŁEM UPRAWNIENIA ZAWODOWE RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO NR 4117.

4 I 2004 – amerykański lądownik Spirit wylądował na Marsie.

1 II 2004 – SPORZĄDZIŁEM SWÓJ PIERWSZY OPERAT SZACUNKOWY.

1 V 2004 – Polska wraz z dziewięcioma innymi państwami została oficjalnie przyjęta do Unii Europejskiej.

II KWARTAŁ 2004 – KUPUJĘ PIERWSZY APARAT CYFROWY – KOMPAKTOWEGO OLYMPUSA.

2 IV 2005 – w Watykanie po 27 latach pontyfikatu zmarł papież Jan Paweł II.

VIII 2005 – WPROWADZAM SIĘ DO DOMU JEDNORODZINNEGO.

5 XII 2005 – przestały obowiązywać międzystrefowe numery kierunkowe.

28 I 2006 – katastrofa budowlana na Śląsku – zawalił się dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich. Śmierć poniosło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych.

Stopa inflacji w Polsce: 1,0%

9 II 2007 –  ostatecznie zlikwidowano usługi dalekopisowe.

19 V 2007 – UKOŃCZYŁEM NA AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU STUDIA PODYPLOMOWE WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW.

6 IX 2007 –  w fabryce w Tychach wyprodukowano milionowy egzemplarz Fiata Panda.

6 XI 2007 –  FSO rozpoczyna oficjalną produkcję Chevroleta Aveo.

21 XII 2007 –  przystąpienie Polski do strefy Schengen.

10 I 2008 –  premiera indyjskiego mikrosamochodu Tata Nano, najtańszego samochodu na świecie.

21 VII 2008 –  rekordowy kurs złotego: dolar po 2,02 zł, euro 3,21 zł.

28 IX 2008 –  odbył się pierwszy udany start pierwszej prywatnej rakiety kosmicznej Falcon 1.

29 IX 2008 –  światowy kryzys finansowy: czarny poniedziałek na Wall Street; indeks DJIA spadł o 778 punktów – był to największy jego spadek w historii.

X 2008 SPĘDZAMY Z ŻONĄ NASZ PIERWSZY, ZAGRANICZNY URLOP (Madera). MAM 47 LAT.

29 X 2008 –  upadły zakłady Jelcz. Wyprodukowany został ostatni autobus marki Jelcz, był nim Jelcz M083C Libero przeznaczony dla MPK Kraków.

3 IV 2009 wprowadzono zakaz sprzedaży termometrów rtęciowych.

III 2010 – PO RAZ PIERWSZY POJECHAŁEM DO SANATORIUM (Z ŻONĄ) NA PEŁNY TURNUS Z NFZ BYŁA TO KRYNICA GÓRSKA.

10 IV 2010 – w obwodzie Smoleńskim Rosji rozbił się samolot prezydencki z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią oraz 94 innymi osobami na pokładzie. Wszyscy zginęli.

29 IV 2010 – w Elblągu padła najwyższa wygrana w Lotto – 24 636 124,00 PLN.

7 VIII 2010 – Bogatynia została zalana przez przepływającą przez miasto rzekę Miedzianka.

19 IX 2010 – UMIERA MOJA BABCIA STEFANIA HALMOS.

3 I 2011 – w zakładach DZT Tymińscy w Lublinie ruszyła seryjna produkcja polskiego samochodu DZT Pasagon.

29 V 2011 – ostatni kurs wagonu pocztowego (na odcinku Kraków Płaszów – Szczecin Główny).

 1 V 2011 –   otwarcie niemieckiego i austriackiego rynku pracy dla obywateli Polski.

28 IX 2011 – OBCHODZĘ SWOJE 50 URODZINY.

29 I 2012 – otwarcie Stadionu Narodowego w Warszawie.

24 VII 2012 – pożar Elektrowni Turów. Przyczyną był wybuch pyłu węglowego. Płonęły dwa bloki energetyczne. W wyniku pożaru ranne zostały cztery osoby.

14 X 2012 –  Felix Baumgartner wykonał skok spadochronowy ze stratosfery (ok. 39 km). Podczas swobodnego spadania przekroczył prędkość dźwięku, bijąc jednocześnie trzy rekordy.

11 II 2013 – papież Benedykt XVI ogłosił, że 28 lutego 2013r. o godz. 20 zakończy swój ośmioletni pontyfikat i stanie się emerytowanym papieżem.

II 2014 Aneksja Krymu przez Rosję

16 XI 2014 – ZOSTAJĘ RADNYM GMINY ZGORZELEC.

13 XI 2015 roku początek serii zamachów w Paryżu i Saint-Denis we Francji w wyniku, których zginęło 137 osób.

23 VI 2016 Referendum w Wielkiej Brytanii w 2016 roku i Brexit.

III 2018 Władimir Putin po raz czwarty zostaje wybrany na prezydenta Rosji.

25 V 2018 zaczyna obowiązywać rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

VIII 2018 Apple Inc. zostaje rekordzistą  osiągając kapitalizację rynkową = 1 trylion dolarów.

10 IV 2019 ukazują się pierwsze w historii zdjęcia czarnej dziury.

XII 2019  w chińskiej prowincji Hubei wybuchła epidemia COVID-19.

31 I 2020 Wielka Brytania wystąpiła ze struktur Unii Europejskiej (brexit).

12 III 2020 umiera w Polsce pierwsza chora zakażona wirusem COVID-19.

20 III 2020  w Polsce zaczął obowiązywać stan epidemii, a 27 III na całym świecie jest już ponad pół miliona zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i 30 tys. ofiar śmiertelnych. Największa zachorowalność i śmiertelność z krajów europejskich odnotowują Włochy.

22 X 2020 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przesłanka embriopatologiczna przerwania ciąży jest niezgodna z Konstytucją RP, co wywołało ogromną falę protestów społecznych.

Od 28 XII do 17 I 2021 w Polsce wprowadzona zostaje kwarantanna narodowa.

Źródło: Onet Roman Przybylski, Piotr Kozanecki, http://pl.wikipedia.org